Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΑΡΟΧΉ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την ενέργεια ΄΄ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ΄΄ προϋπολογισμού 22.500,00€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Κριτήριο ανάθεσης της
προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό.
Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 26/10/2018, ημέρα παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου
Υποδοχής επιβατών στο μόλο του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί τη 02/11/2018 .ημέρα
Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η ανάδειξη αναδόχου χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Λιμενικού Ταμείου
Ζακύνθου και περιλαμβάνει : παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αντιμετώπισης
θαλάσσιας ρύπανσης για τρία (3) έτη.

Port Fund & Port Authorities of Zakynthos 2017 - Created and Hosted by GoZakynthos Internet Services