Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
A+ A A-

Δ ι α κ η ρ υ ξ η Ανοικτου πλειοδοτικου διαγωνισμου για την εκποιηση και απομακρυνση εκτος λιμενα Ζακυνθου του επικινδυνου λογω ακινησιας πλοιου ε/γ-τ/ρ «αναστασια» ν.θ. 1048

Την 08-02-2019 ημέρα παρασκευή και ώρα 12:00 μ., ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει δημόσια στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος, τηλ. 26950-48157, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Ζακύνθου, του ελλιμενισμένου και σε ακινησία τελούντος πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» Ν.Θ. 1048 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου στον υπό κατασκευή τουριστικό λιμένα και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 11 της παρούσας και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του πλοίου και για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας.
Ως τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') .
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό πλειοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.zakynthosport.gr και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 - 15.00 από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου (Κτήριο
Υπηρεσιών Λιμένα Ζακύνθου, 2ος όροφος, Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 Ζάκυνθος).
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.