Διαγωνισμοί

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΔΥΟ (2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΌΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (του άρθρου 117 του Ν 4412/2016) Διαβάστε περισσότερα στο συννημένο