Διαγωνισμοί

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός :« Εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών γραμμών για την παροχή φωτιστικών σωμάτων και πίλλαρ παροχής ρεύματος και ύδατος στην παραλιακή οδό Λομβάρδου του λιμένα Ζακύνθου».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ:« Εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών γραμμών για